อัญ โพสต์เมื่อ 16-10-2017 11:16:02

ผู้มาใหม่ขอโอกาศสอบถาม

สนใจศึกษาขั้นตอนและวิธีการแปลพระสูตรเป็นภาษอังกฤษ ขออนญาตสอบถามหลักของวิธีการอ้างอิงความถูกต้องทั้งการใช้ภาษา และไวยกรณ์ค่ะ

เป็นผู้มาใหม่ที่มีความสนใจในเจตนาการเผยแพร่ จากความชอบส่วนตัวที่มีต่อภาษาอังกฤษ และพระสูตรของพระตถาคต โดยที่ยังมีข้อคำถามถึงวิธีการในการดำเนินการหลายประการค่ะ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ผู้มาใหม่ขอโอกาศสอบถาม